Duplicate citations

Diabetes and heart arrhythmia

A vércukor csökkentő gyógyszerek, tolbutamid, chlorpropamid valamint a gliclazid az ún.

diabetes and heart arrhythmia

Kísérletes in vivo vizsgálataink bebizonyították, hogy az első generációs sulphonylureák potencírozzák a provokált arrhythmiákat 4,5míg a második generációs készítmények gátolják azok kialakulását.

Klinikai megfigyeléseink jól alátámasztják ezt a tényt. Mindazonáltal nem ismeretes olyan bizonyíték a vércukorcsökkentő sulphonylureák két csoportjának eltérő hatásmechanizmusára, amely megfelelő magyarázatul szolgálna az ellentétes in vivo eredményekre.

diabetes and heart arrhythmia

Ezt a kérdést analizálandó, a vércukorcsökkentő sulphonylurea készítmények hatását vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze izolált nyúlszív preparátumokon 9. A vizsgált antidiabetikumok egyike sem befolyásolta a nomotóp, valamint junctionalis automatiát.

diabetes and heart arrhythmia

A glibenclamid csökkentette a Purkinje rostok automáciáját, míg a többi szer inkább fokozta azt. Tovább vizsgálva a sulphonylureákat in vitro izolált diabetes and heart arrhythmia pitvar- valamint jobb kamra készítményen, azt tapasztaltuk, hogy csak a glibenclamid fokozta dózisfüggően a vezetési időt, az effektív refrakter periódust, valamint az elektromos küszöböt 10míg a többi vegyület nem befolyásolta ezeket a paramétereket.

diabetes and heart arrhythmia

Ezek az adatok az alábbiakra engednek következtetni: 1 a glibenclamid kifejezett antiarrhythmiás hatással rendelkezik in vitro is; 2 a többi második generációs sulphonylurea vonatkozásában nincs az antiarrhythmiás diabetes and heart arrhythmia elektrofiziológiai bizonyíték, csak in vivo tapasztalható; 3 az első generációs sulponylurea készítmények esetében nem mutatható ki kifejezett proarrhythmiás hatás in vitro, ugyanakkor azonban ezek a szerek in vivo serkentik a provokált arrhythmiákat.

Mindazonáltal az in vitro elektrofiziológiai vizsgálatok nem szolgálnak kielégítő magyarázattal a vércukorcsökkentő sulphonylureák két generációjának ellentétes cardialis hatásaira.

diabetes and heart arrhythmia

A sulphonylureák membrán-csatornák iránti affinitásának összehasonlítása további lehetőséget rejt magában a két generációs vegyületek közötti ellentétes hatás tisztázásában. Mióta Sturgess és munkatársai 11 kimutatták, hogy a pancreasban a sulphonylurea receptor tulajdonképpen egy ATP-szenzitív kálium csatorna, megállapították, hogy a sulphonylureák kálium csatorna iránti affinitása különböző, hasonlóan a vércukorcsökkentő hatáshoz Az ATP-szenzitív kálium csatorna extrapancreatikusan is a szervezet számos szervében megtalálhatóezért a sulphonylureák ATP-szenzitív kálium csatornákra gyakorolt befolyásuknál fogva rendelkezhetnek közvetlen és közvetett cardialis, neurogen, illetve hormonalis hatásokkal.

Fossett és mtsai 20 valóban azt tapasztalták, hogy a második generációs sulphonylureák affinitása a receptorhoz kötött ATP-szenzitív kálium csatornához jelentősen nagyobb a myocytákban, mint az első generációs készítményeké. Mindazonáltal nincs bizonyíték arra, hogy az első és második generációs vegyületek ellentétes hatást gyakorolnának az extrapancreatikus kálium csatornákra, ami megmagyarázná az arrhythmia készségre gyakorolt ellentétes in vivo hatásukat.

A jelen vizsgálat eredményei szerint a második generációs sulphonylurea vegyületek potencírozzák a vagus ingerlés okozta vérnyomás-csökkenést.

Citations per year

A parasympathicus stimulus hatására kialakuló bradycardiát csak a glibenclamid fokozta, a többi vegyület nem befolyásolta. Ismeretes, hogy a hirtelen szívhalál jelensége gyakran megfigyelhető diabetes mellitusban, különösen autonom neuropathia fennállása esetén QT távolság megnyúlásával együtt járó neuropathiás esetek továbbá gyakran társulnak malignus ventricularis arrhythmiákkal Ezek figyelembevételével a fenti adatok igen fontosak és nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak.

diabetes and heart arrhythmia

A glibenclamid ugyanis javítja a cardialis innervatiót az autonóm idegrendszerre gyakorolt hatásánál fogva, hozzájárulva egyrészt a szer kedvező közvetlen antiarrhythmiás hatásához, másrészt pedig pozitívan sign guidelines diabetes type 1, illetve ellensúlyozva a cardialis autonóm neuropathia következményeit.

Fenti vizsgálatok eredményei alapján a különböző vércukorcsökkentő sulphonylureak különbözőképpen befolyásolják a cardialis autonóm idegrendszer müködését, nem kizárólagosan, de jelentősen hozzájárulva ezáltal ellentétes cardialis hatásuk kialakulásához. University Group Diabetes Program. A study of the effects of hypoglycaemic agents on vascular complications in patients with adult-onset diabetes.

Повторяющиеся цитирования

Mortality results. Diabetes Suppl. Koltai M. Ballagi-Pordány G. Pogátsa G. Balant L. Pharmakokin 6: Arneimittelforschung Sturgess N.

Lancet 2: Zini S. Schmid-Antomarchi H. Villar A. Pharmacodyn Buckingham R. Winkquist R. Eltze M. Amoroso S. Science Fosset M. Ewing D. Med Kahn J. Endocrinol Metab.