Navigációs menü

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

Ezeket az un. A gazdasági ágba tartoznak a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, valamint a gazdaságban nevelt vagy a természetes környezetben élő állatokkal kapcsolatos állattenyésztési, vadgazdálkodási tevékenységek.

Lásd még: C Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Ez az ágazat két alapvető tevékenységet különböztet meg: a növényi eredetű és az állati eredetű termékek előállítását. Az ágazat magában foglalja a biogazdálkodást, valamint a genetikailag módosított növények termesztését, illetve a genetikailag módosított állatok tenyésztését is. Ez az ágazat magában foglalja a szabadtéri és a melegházi növénytermesztést is.

  1. Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere – Wikipédia
  2. Központi Statisztikai Hivatal
  3. Polyneuropathia jelentése
  4. TEÁOR számok 08, ÚJ TEÁOR kódok, Tevékenységi körök, TEÁOR kereső
  5. International journal of diabetes in developing countries abbreviation
  6. Magas cukorszint diéta
  7. Az egymáshoz illeszkedő osztályozási rendszerek célja az, hogy az egyes nemzeti statisztikák azonos módszertan szerint készüljenek, így egymással összehasonlíthatóak legyenek.

Az ágazat tartalmazza továbbá a mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat is. Figyelembe veszi, hogy számos mezőgazdasági termelőegységnél a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés egyenlő súlyt képvisel, így csak önkényesen lehetne ezen gazdaságokat valamely kategóriába besorolni.

A mezőgazdasági tevékenységek nem tartalmazzák a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos feldolgozási eljárásokat amelyeket a Élelmiszerek, illetve italok gyártása ágazatok, valamint a 12 Dohánytermékek gyártása ágazat tartalmazmind amellett a mezőgazdasági termékeket az elsődleges piacra elő kell készíteni.

Így idetartozik a növények ún. Az ágazat nem tartalmazza a termőterület építőipari jellegű kialakítási földmunkáit pl. Ezek a piaci, kereskedelmi tevékenységek a G Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágba tartoznak. Idetartozik ezen növények vetőmag előállítás céljára ültetett termesztése is Gabonaféle kivéve: rizshüvelyes növény, olajos mag termesztése Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak szabadföldi termesztését.

Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag módosított növények termesztése is. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági termelőegységek gyakran kombináltan végzik. Idetartozik ezen növények vetőmag előállítási céllal ültetett növényeinek termesztése is Szőlőtermesztés a borszőlő és a csemegeszőlő termesztése szőlőültetvényeken a bortermelés, lásd: Trópusi gyümölcs termesztése a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök termesztése: avokádó banán, főzőbanán datolya füge mangó papaya ananász egyéb trópusi, szubtrópusi gyümölcsök Citrusféle termesztése a citrusfélék termesztése: grépfrút citrom, zöldcitrom narancs mandarin egyéb citrusfélék 11 12 Almatermésű, csonthéjas termesztése az almatermésűek és a csonthéjas gyümölcsök termesztése: alma sárgabarack cseresznye, meggy őszibarack, nektarin körte, birs szilva, kökény egyéb almatermésűek és csonthéjas gyümölcsök az ehető magvú csonthéjasok pl.

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere TEÁOR'08. (NACE Rev.2)

Nem ebbe az alágazatba tartozik: a gazdasági haszonállatok etetése, gondozása, lásd: a vágóhidakon a vágás feldolgozás során nyert melléktermékek pl. Az alágazat tartalmazza továbbá a betakarítás utáni tevékenységeket, amelyeket a mezőgazdasági termékek előkészítését célozzák az elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is Növénytermesztési szolgáltatás a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenység: talaj-előkészítés vetés, telepítés növények gondozása permetezés, beleértve a permetezést légi úton is gyümölcsfa- szőlőmetszés rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás a mezőgazdasággal kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson.

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivataltportálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A tevékenység tartalmazza az értékesítésig végzett szárítást, tisztítást, osztályozást, kezelést stb. A genetikailag módosított vetőmagok kezelése is ebbe a kategóriába tartozik. A fakitermelésen kívül az erdőgazdálkodási tevékenység olyan terméket is eredményezhet, ami gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere feldolgozási folyamat eredménye pl.

Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni. Nem ebbe az ágazatba tartozik: a fa további megmunkálása pl. Az ágazat tartalmazza továbbá azon tevékenységeket is, melyek általában a saját számlás termelés részét képezik pl. A tengeri vagy belvízi halászati vagy halgazdálkodási szolgáltatások a megfelelő halászati vagy halgazdálkodási tevékenységhez tartoznak.

gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

Nem ebbe az ágazatba tartozik: a hajóépítés és -javítás, lásd Ezek az élőlények származhatnak óceáni, part menti, belvízi környezetből, az elfogásuk történhet kézzel vagy bármely halászati eszközzel pl. Ezen tevékenységek végezhetők az óceánon, a partmenti és belvizeken pl. A vízi jármű házilag is készülhet, de többnyire kereskedelmi forgalomból származik.

A halászati tevékenységek magukban foglalják az újratelepített vizekben végzett halászati tevékenységeket is Tengeri halászat a kereskedelmi célú óceáni, part menti halászati tevékenység a tengeri rákok, gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere halászata a bálna vadászata a vízi állatok halászata: teknős, tengeri tömlő, zsákállat, tengeri sün stb.

A halgazdálkodás tartalmazza továbbá az ivadék- és felnőttállomány tenyésztését mesterséges körülmények között. A halgazdálkodási tevékenységet beleértve a tenyésztéstől a termékek begyűjtéséig bármilyen szervezeti keretek között lehet végezni pl. Nem ebbe az alágazatba tartozik : a hüllők beleértve a kígyót, teknőst tenyésztése, lásd Tengerihal-gazdálkodás tengerihal-tenyésztés, beleértve a tengeri díszhalakat is osztriga, kagylópete, rák és halivadék, fiatal lazac és pisztráng tenyésztése 25 26 26 a tengeri saláta és egyéb ehető tengeri moszat termelése tengeri rákok, kagylók, puhatestűek és egyéb tengeri élőlények tenyésztése halgazdálkodás a part menti vizekben halgazdálkodás a sós cukorbetegség kezelése metform feltöltött tartályokban, medencékben a tengerihal-keltető működtetése a tengerihüllő-telep működtetése a békatenyésztés, lásd: a kizárólag sporthorgászati, halászati területek működtetése, lásd: Édesvízihal-gazdálkodás az édesvízihal-tenyésztés, bele értve az édesvízi díszhalakét is édesvízi rákok, kagylók, puhatestűek és egyéb édesvízi élőlények tenyésztése édesvízihal-keltetők üzemeltetése a békatenyésztés halgazdálkodás a sós vízzel feltöltött tartályokban, medencékben, lásd A kitermelést különböző módszerekkel végzik, mint pl.

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a kiegészítő, a nyersanyag piacképessé tételét célzó előkészítő tevékenységeket pl. A bányászati tevékenység a kitermelt fontosabb ásványok szerint ágazatokba, alágazatokba és szakágazatokba sorolható.

A 05 és a 06 ágazat tartalmazza a fosszilis tüzelőanyagok szén, lignit, kőolaj, földgáz bányászatát. A 07 és a 08 ágazat tartalmazza a fémércek, különböző ásványok és a kőfejtés termékeinek bányászatát. Az ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozó néhány technikai tevékenységet különösen a szénhidrogén-kitermeléshez kapcsolódóan erre szakosodott gazdasági szervezetek végezhetnek harmadik fél részére ipari szolgáltatásként.

Az ilyen szolgáltatás a 09 ágazatba tartozik. Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik: a kitermelt nyersanyag feldolgozása, lásd: C Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a kitermelt nyersanyag további átalakítás nélküli felhasználása építőipari célokra, lásd: F Építőipar nemzetgazdasági ág természetes forrás és ásványvíz palackozása a forrásnál vagy kútnál, lásd: bizonyos talajfajta, ásvány és kő zúzása, őrlése vagy egyéb kezelése, ami nincs öszszefüggésben a bányászati és kőfejtési tevékenységgel, lásd: Szénbányászat A szilárd ásványi anyagok kitermeléséhez tartozik az a földfelszín alatti vagy külszíni bányászat és egyéb tevékenység pl.

Ebbe az ágazatba tartoznak a kőolaj- és földgázmezőkön található létesítmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, például a fúrás, a kutak elkészítése, berendezéseinek felszerelése, az anyagfajtákat szétválasztó szeparátor berendezés működtetése, emulzió bontása, sótalanítás, a nyers kőolaj összegyűjtése olajmezőkön, és minden egyéb olyan tevékenység, amely a kőolaj és a földgáz előkészítésére irányul a kitermelési helytől a szállítás kezdőpontjáig.

Nem ebbe az ágazatba tartozik: a kőolaj- és földgázmezőkön díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatás, lásd: a kőolaj- és földgázkutak feltárása, lásd: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, lásd: a kőolaj-feldolgozás, lásd: a geofizikai- geológiai és szeizmikus felmérés, lásd: Kőolaj-kitermelés Kőolaj-kitermelés kőolajkút fúrása a kőolaj kitermelése a bitumen- vagy olajtartalmú pala, homok kitermelése a kőolaj kitermelése olajpalából és olajhomokból a kőolaj-kitermelés eljárásai: iszapolás, sómentesítés, víztelenítés, stabilizálás stb.

Idetartozik az ércek gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és előkészítése, mint az aprítás, őrlés, mosás, szárítás, zsugorítás, kalcinálás és lúgozás, az ércek fajsúly szerinti osztályozása vagy flotálása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik: a vasércpiritek pörkölése, lásd: az alumínium-oxid gyártása, lásd: a nagyolvasztó működtetése, lásd: Vasércbányászat 30 31 Vasércbányászat a főleg vastartalmú érc bányászata a vasérc minőségjavítása és zsugorítása a pirit és a pirolit bányászata és előkészítése a pörkölés kivételévellásd: vasércpiritek pörkölése, lásd: Egyéb fém érc bányászata Ebbe az alágazatba tartozik a nem vas fémek érceinek bányászata Urán- tóriumérc-bányászat a főleg urán- és tóriumtartalmú érc bányászata: uránszurokérc stb.

Az ágazat termékeit főként építkezéseken pl.

Idetartoznak a feltáró szolgáltatások, mint a hagyományos feltárási módszerek például fúrómag mintavételek, geológiai feltárások és a fúrás, a próbafúrás, az utánfúrás a kőolajkutaknál, a fémtartalmú, illetve nemfémtartalmú ásványok lelőhelyein.

Egyéb jellegzetes szolgáltatás a kőolaj- és földgázkutak építéséhez az alapozás, a cementezett részeik zsaluzásos kivitelezése, e kutak és a fúrólyukak tisztítása és vízmentesítése, a bányák kiszárítása és szivattyúzása, a meddő fedőréteg eltávolítása a bányákról stb Kőolaj- földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj- földgáz-kitermelési szolgáltatás Ebbe a szakágazatba tartoznak: kőolaj- és földgázkitermelés következő szolgáltatása, díjazásért vagy szerződéses alapon: kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó feltáró szolgáltatás pl.

gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

Az átalakítandó alapanyagok, alkatrészek a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a bányászat és a kőfejtés, továbbá más feldolgozóipari tevékenységek termékei. A termékek lényeges átalakítása, felújítása és helyreállítása általában feldolgozóipari tevékenységnek minősül. A feldolgozóiparhoz tartozó gazdasági egységek általában üzemek, gyárak, amelyek jellemzően erőgépeket és anyagmozgató berendezéseket használnak.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak azonban az olyan gazdasági egységek is, amelyek kézi erővel kézműipari módszerekkel vagy bedolgozás keretében alakítják át az alapanyagokat új termékké, továbbá azok is, amelyek olyan termékeket adnak el a fogyasztóknak, amelyek gyártási és értékesítési helye azonos pl.

A feldolgozóipari egységek foglalkozhatnak: saját alapanyaguk feldolgozásával, saját alapanyaguk egy részének feldolgoztatásával alvállalkozásban, a saját vagy nem saját alapanyagok feldolgozása a teljes folyamatának alvállalkozásba adásával a termék feletti rendelkezési jog birtoklása mellett, a fent említett alvállalkozói folyamatok végrehajtásával.

A feldolgozóipar kibocsátása lehet felhasználásra, fogyasztásra alkalmas késztermék, és lehet további feldolgozásra előállított félkész termék. Például a timföldfinomító terméke az alumíniumgyártás alapanyaga, az alumínium alapanyag, nyersanyag az alumíniumhuzal gyártásában, az alumíniumhuzal a feldolgozott huzaltermékek gyártásának alapanyaga.

Általános szabály, hogy ugyanabba a szakágazatba tartozik a gépek és berendezések speciális alkatrészeinek, részegységeinek és tartozékainak gyártása, mint azé a gépé, berendezésé, amelyhez azokat gyártották.

gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

A gép és berendezés nem speciális alkatrészeinek és részegységeinek pl. A speciális öntött, sajtolt műanyag alkatrészek és tartozékok gyártása azonban a A feldolgozóiparba tartozik a feldolgozott termék alkatrészeinek, részegységeinek össze- 36 37 37 szerelése. Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza mind a saját előállítású, mind a vásárolt alkatrészek összeszerelését. A hulladékanyag hasznosítása, azaz a hulladék másodlagos feldolgozása nyersanyaggá a A hulladék feldolgozása ugyancsak fizikai és kémiai átalakulással járhat, azonban ezek nem a feldolgozóiparba tartoznak.

Ebben az esetben az elsődleges cél a hulladék kezelése és ezért az E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágba sorolható. A feldolgozóiparba tartozik azonban az új végtermék előállítása szemben a hulladékból kinyert másodnyersanyaggalabban az esetben is, ha az eljárás alapanyaga hulladék.

TEÁOR számok

Például az ezüst előállítása filmhulladékból a feldolgozóipar része. Az ipari, a kereskedelmi és a hasonló rendeltetésű termelő gépek és berendezések szakosodott javítása és karbantartása általános szabályként a 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatba tartozik.

A számítógépek, személyi és háztartási cikkek javítását azonban a 95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása ágazat, a gépjárművek javítását pedig a 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása ágazat tartalmazza. A gépek és berendezések üzembe helyezése, szakosodott tevékenységként, a szakágazatba tartozik. Megjegyzés: nem mindig egyértelmű a feldolgozóipar és az osztályozás más nemzetgazdasági ágai közötti határ.